tirsdag 6. september 2016

HYLLEST TIL BENDIK HOFSETH



En hyllest til saxofonist Bendik Hofseth




SAXOFONEN


Rå toner
beveger sjelen
kryper inn under huden
stiger mot himmelen
speiles via solens glitrende lys 

Toner blander seg med andre toner
i en «crossover»
mellom gamle feler og ny eksperimentell jazz
smeltes sammen til en enhet,
for igjen å løsrive seg til en enkel tone
som skriker ut i et skjørt, mystisk hvin 
av  
l e n g s e l

en særegen tone
som til tider
kan være meg -


Skrevet 14.02.2011















torsdag 11. august 2016

SAMFUNNET




Det å ha funksjonshemmede barn krever mye, ikke i forhold til barna, de er våre barn og er unike og som alle andre foreldre ønsker vi dem alt godt. Det som tapper oss, som foreldre, er alle de i samfunnet som har fått i oppgave å gi oss støtte og bidra til kunnskap. Den funksjonshemmede har rett på et verdig liv hvor hans eller hennes liv blir ivaretatt fysisk og psykisk. Potensialet hos hver enkelt  skal synliggjøres via tilrettelegging. År etter år ser vi at rutiner og kommunikasjon svikter. Byråkratiet, våre hjelpere, glemmer å se PERSONEN bak brukeren og hvilket behov som til en hver tid - oppstår. De glemmer også den viktige kommunikasjonen med oss, som foreldre, pårørende. Hvem er disse hjelpere til for?  Hvor er deres engasjement i et bankende hjerte - for de som trenger hjelp?



SAMMEN FOR LIVET

Streifer din fot 
og du min 
i det vi passerer hverandre
Sammen finner vi ett øyeblikks hvile i solen 

Men, i det store og hele 
tråkker vi i en grå 
samfunnsmasse
i samme fotspor  
i en lang natts ferd 
mot en usikker dag

Vi - 
du og jeg 
kjemper mot det samme mål 
hvor ett er nødvendig: 
Å ta vare på våre barn, 
Kjærlighetens barn 
våre mystiske, unike skatter






Skrevet 05.12.2014 


Disse ordene ser dessverre ut til 
å være aktuelt i dag også, etter 35 år. 














tirsdag 12. juli 2016

FLUKT


Idé, en betraktning i tekst - jfr. boken "URO" av Finn Skårderud







URO

En uro gjør flukten nesten uendelig
streifer over alle verdens landemerker
men ser ikke sitt eget

Med innhulte øyne og kinn
trodde han at han kunne finne veien forbi
sitt indre kaos


Betraktning 12.7.2016













lørdag 25. juni 2016

BEVEGELSE







BEVEGELSE



Aldrene skygger 
møter nåtidens motstand, 
flyter sammen 
til et mørke
inntil livet blir sett i et nytt lys 
ved en bevegelse





Betraktning 18.04.2016











søndag 19. juni 2016

FORURENSING


Tiden er kostbar!




LIKEGYLDIGHETENS PRIS

Glemt er all viten om verdenshavene,
den blir silt bort med sanden
mellom våre fingre 



Betraktning 11.05.2016 










tirsdag 7. juni 2016

TIMEGLASSET


Lengsel etter hvile




TIDENS ANSIKT

Ord 
blir borte 
de lange linjene 
oppleves bare i bruddstykker 
skjøre vinger søker mot det blå 
mens stormene jager bølgene hvileløst 
mot sanden 
visker bort stranden 
der de innbydende 
stolene med solparasoll skulle stå 



Skrevet 07.06.2016













søndag 22. mai 2016

TID






ALT TIL SIN TID

Jeg var hos deg 
og du hos meg
så mistet vi takten
men, ikke tonen
Rart hvordan vi åpner
og lukker vår tid,
i utakt med hverandres skjebne
alt til sin tid

Betraktning 21.5.2016












Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...